Ο ιδανικός προορισμός για τους καλύτερους καφέδες του κόσμου

Ανταλλακτικά μηχανών καβουρδίσματος

 

Ανταλλακτικά για την μηχανή 600γρ.

   
Δοχείο καβουρδίσματος: Ανταλλακτικό δοχείο καβουρδίσματος για την μηχανή των 600 γρ.   1roastchamber
Δίχτυ φλοιών: Ανταλλακτικό διχτυού φλοιών μαζί με το δακτυλίδη για την μηχανή 600γρ.   1screenring
Δοχείο συλλογής με τοίχωμα: Ανταλλακτικό δοχείο συλλογής μαζί με το τοίχωμα για τη μηχανή 600 γρ. (Το δίχτυ πωλείται χωριστά)   1chaffcollector
Σένσορας θερμοκρασίας (RTD kit) Ανταλλακτικό σένσορα θερμοκρασίας για όλες τις μηχανές των 600 γρ.   1tempsensor
     
     

Ανταλλακτικά για την μηχανή 1.2 Κιλών

   
Δοχείο καβουρδίσματος: Ανταλλακτικό δοχείο καβουρδίσματος για την μηχανή του 1.2 κιλών.    1roastchamber
Δοχείο συλλογής με τοίχωμα: Ανταλλακτικό δοχείο συλλογής μαζί με το τοίχωμα για τη μηχανή 1.2 κιλών. (Το δίχτυ πωλείται χωριστά)   2chaffcollector
Δίχτυ φλοιών: Ανταλλακτικό διχτυού φλοιών μαζί με το δακτυλίδη για την μηχανή 600γρ.
  2chaffscreen
Σένσορας θερμοκρασίας (RTD kit) Ανταλλακτικό σένσορα θερμοκρασίας για όλες τις μηχανές των 1.2 κιλών.   2temp-sensor
     
     

Κοινά ανταλλακτικά για τις μηχανές 600γρ. και 1.2κιλά

   
Δοχείο δοσομετρητής πράσινων κόκκων Ανταλλακτικό δοχείο δοσομετρητής, και για τις 2 μηχανές   greenbean-measure-can
Μονάδα ανάφλεξης (ram) Ανταλλακτικό της μονάδας ανάφλεξης, κοινό για όλες τις μηχανές Sonofresco
  ignition-module
     
 Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές    

©2022 The Coffee Beans.